ქართული
Alternative Communications

Internet

Individuals

Individuals

45 Gel -  1 MB/sec -3 MB/sec

60 Gel  - 2 MB/sec – 5MB/sec

90 Gel -  2MB/sec -  7Mb/sec

120 Gel – 3MB/sec – 10MB/sec

თქვენი IP მისამართია:3.83.192.109

გახსნილი პორტების ტესტირება